Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sites/8/site18018/public_html/inc/conf.php on line 2
Produkty a řešení - geberit - podlahové topení
projekt bydlení

Novinky ››

Věděli jste o tom, že ... | 25.07.2007

Několik technických zajímavostí a kuriozit ze vzorového bytu EASYHOME v Praze-Troji.

Ankety o bydlení ››

Chtěli byste bydlet v inteligentním bytě?
 38.39 %
 30.29 %
 31.32 %

Celkem hlasů: 161561

Rubrika 5 otázek pro… ››

Tento týden odpovídá:
Tomáš Fomenko

ze společnosti
Berger & Partners s.r.o.

Produkty a řešení|Siemens ››

Měření a regulace (MaR)

Rozvaděč MaR|

Tento rozvaděč je společný pro veškerou elektroinstalaci v bytě. Je z něj napájeno i tepelné čerpadlo. V rozvaděči bude kompletní DDC regulace (vč. IRC regulátorů – viz podhledy) a převodníky pro řízení osvětlení. Pro větší názornost řešení je rozvaděč proveden jako prosklený. Dále popisované technologie jsou patrné z funkčních schémat.

Vzduchotechnika (VZT)|

VZT (GEA Pico) bude instalována pod stropem v blízkosti rozvaděče MaR . Je vybavena 1 ks přívodního ventilátoru, vstupním filtrem, výměníkem change/over (topení/chlazení), a na výdechu v jednotlivých místnostech indukčními jednotkami (topnými/chladicími) výstky.

Systém MaR bude dle požadavku z jednotlivých místností a časového kanálu spouštět VZT jednotku a provádět ohřev/ochlazování jak ve VZT jednotce, tak i v jednotlivých zónách. Současně lze vždy bu? ohřívat nebo chladit vzduch distribuovaný do jednotlivých místností. Systém MaR provádí snímání zanesení filtrů a snímání chodu ventilátoru. Pokud VZT jednotka bude chladit, bude blokován ohřev v radiátorech (viz dále).

Zdroj tepla/chladu pro VZT jednotku|

Zdroj tepla/chladu pro VZT jednotku je realizován tepelným čerpadlem GES GSH007BA11 (400 VAC). Tento zdroj je umístěn ve sklepě. Systém MaR ho napájí, povoluje jeho chod, přepíná režim topení/chlazení a monitoruje jeho poruchu.

Radiátory|

Radiátory jsou napojeny na topnou vodu ze zdroje tepla společného pro celou budovu. Radiátory pro jsou typu JAGA s DBE (Dynamic Boost Efect). Jejich autonomní řízení funguje tak, že v případě nedostatečně rychlého nárůstu teploty v místnosti jsou v kaskádě spouštěny ventilátorky, které rozfoukávají teplý vzduch do okolí. Regulaci množství otopné vody do radiátorů regulačním ventilem zajiš?uje systém MaR pomocí odpovídajících IRC regulátorů. Systém MaR zajiš?uje i externí řízení regulace radiátorů ve stavech zapnuto, vypnuto a zapni DBE.

Podlahové topení|

Podlahové topení je umístěno pode dveřmi na verandu v kuchyni. Regulaci množství otopné vody do radiátoru regulačním ventilem zajiš?uje systém MaR pomocí odpovídajícího IRC regulátoru. Systém MaR nastavuje řídícím signálem otáčky ventilátorku.

Podlahové vytápění|

V koupelně a na záchodě je navíc ještě elektrické podlahové vytápění. Toto vytápění má autonomní DEVI-reg regulaci, a je zcela nezávislé na systému MaR bytu.

Osvětlení|

Podlahové topeníOsvětlení v bytě se dělí na ty osvětlovací tělesa, která jsou zapínána po scénách s možností nastavení intenzity osvětlení pro danou scénu a na ty světla, která jsou spínána „klasickým“ způsobem. Orientační světla (LED osvětlení podlahy) na chodbě svítí stále.

"Klasický" způsob spínání
V koupelně, na záchodě a v chodbě budou instalována tlačítka do nichž bude zatažen kabel z rozvaděče MaR jako DI vstup, tedy nikoliv fáze 230 VAC! Po inicializaci vstupu bude systémem MaR provedeno sepnutí přívodní fáze do daného svítidla.

"Scény s nastavením intenzity osvětlení"
Ostatní světla budou zapínána dle skupin s nastavenou intenzitou osvětlení tj. scén. Scény budou aktivovány po stisknutí odpovídajícího tlačítka na prostorovém ovladači QAX50 (obývák-scény) popř. QAX51 (obývák-nastavení intenzity, kuchyně). Nastavenou intenzitu u jednotlivých scén lze přestavit manuálně tlačítky na odpovídajících ovladačích QAX51. Po vyslání naprogramovaných sí?ových proměnných na LonMark budou aktivovány odpovídající výstupy daných IRC regulátorů RXC30.1 popř. RXC40.1.

Žaluzie|

Pohyb žaluzií bude aktivován po stisknutí odpovídajícího tlačítka na ovladači QAX51 (obývák všechny žaluzie najednou, kuchyně). Po vyslání naprogramovaných sí?ových proměnných na LonMark budou aktivovány odpovídající výstupy daných IRC regulátorů RXC 41.1.

ICR regulace|

Vzhledem k tomu, že podhled bude nerozebíratelný, musí být IRC regulace umístěna společně s DDC regulací do společného rozvaděče MaR. Topologie IRC regulace je patrné ze schématu.

Odchodové tlačítko|

Při odchodu z bytu stačí stisknou odchodové tlačítko umístěné vedle vstupních dveří. Při jeho stisknutí přejde celý systém do stand-by režimu, budou vypnuta světla (orientační světla svítí pořád). Do systému EZS bude vysláno hlášení o zaarmování systému (tj. přepnutí systému do hlídacího stavu). Při příchodu se stiskem aktivuje systém MaR do režimu komfort, ale systém EZS je nutno odblokovat z kódovací klávesnice.

 
 
Příspěvky partnerů  |  Produkty a řešení  |  Archiv novinek